Author: flo

Per tot això, La comunitat SAÓ Disseny treballa per a ser un motor per a l'activació de l'economia circular. Entre tots els elements que la componen (persones, entorn, materials, esdeveniments, projectes, etc...