Política de qualitat

L’empresa d’inserció Saoprat S.L. es caracteritzen per la prestació de serveis socioeducatius des de l’atenció preventiva, orientació i formació.

 

Considerem que cada persona és única i treballem potenciant les habilitats socials, de comunicació i relació i aprenent-les a gestionar positivament.

 

Donem una mirada nova a les persones valorant l’esforç i reconeixent les capacitats personals. Animem les persones a superar-se cada dia i destaquem les seves potencialitats per sobre de les seves carències. Reforcem el treball d’autoconeixement, ja que és el primer pas per tal de millorar les dificultats que puguin tenir.

 

Ens adaptem a cada ritme fent les persones protagonistes del seu procés educatiu. Direcció es compromet a posar tots els mitjans, recursos i equips necessaris per realitzar una intervenció socioeducativa de màxima qualitat que doni resposta a les expectatives i necessitats dels nostres usuaris. L’estil és participatiu i s’adapta als infants, adolescents, joves i adults des de l’atenció personalitzada, respectant els seus ritmes personals.

 

Creiem en el valor de la diferència vivint positivament la interculturalitat, la convivència i la relació entre les diverses cultures i pobles. Treballant els valors de la democràcia, la llibertat, la solidaritat, la tolerància i el respecte i la valoració de la diversitat i les diferències d’opinions, opcions i orientacions personals.

 

Estem ubicats a la ciutat del Prat de Llobregat, una població de l’àrea metropolitana de Barcelona. Un volum significatiu de ciutadans està afectat per l’atur o treball precari. Un terç dels joves no han seguit estudis una vegada acabada l’etapa obligatòria. La llarga crisis socioeconòmica ha fet créixer el nombre de persones que es troben en situació de pobresa i de fragilitat social fent crònica la situació d’exclusió social en moltes famílies.

 

Treballem, en coordinació amb els serveis municipals, l’educació dels infants i les seves famílies, la definició d’itineraris de creixement personals d’adolescents i joves i l’apoderament de joves i adults per tal de trencar els cercles d’exclusió social. La coordinació amb altres agents de les administracions municipal, autonòmica i estatal, així com amb teixits associatius, empresarials i finançadors ens aporta recursos i criteris per dur endavant aquesta missió.

Direcció i tots els equips educatius i tècnics que treballem a l’Associació SaóPrat i l’empresa d’inserció Saoprat S.L. ens comprometem a gestionar de manera responsable els recursos que tenim al nostre abast i a cercar-ne d’altres que ens permetin una millor prestació del servei. Ens comprometem també a treballar des de metodologies que ens permetin avaluar i millorar contínuament el grau d’acompliment i satisfacció de la nostra missió.

 

Direcció es compromet a posar tots els mitjans i recursos per establir la política de qualitat facilitant que els objectius siguin compatibles amb el context i estratègia de l’entitat de tal manera que els requisits dels sistema de gestió de qualitat estiguin integrats ens els processos de treball. El compromís comprèn l’enfoc a processos i pensament basat en riscos, una comunicació adient i eficaç de la gestió de qualitat, assumir la responsabilitat de retre comptes en relació a l’eficàcia del sistema de gestió, assegurar de l’acompliment d’objectius previstos, dirigint els equips, comprometent-se en la millora continua i recolzant rols que ajudin a direcció a assolir els objectius.

 

La política de qualitat es comunicarà tots els equips educatius i tècnics a l’inici de cada curs escolar. Aquest document estarà disponible a la web www.saoprat.net. També estarà visible a panels d’accés públic a tots els locals de l’Associació SaóPrat i l’empresa d’inserció Saoprat S.L.

 

El Prat de Llobregat, a 10 d’octubre de 2017.