Redó

Category
Disseny identitat i comunicació
Tags
Graphic Design, Illustration
About This Project

Disseny d’identitat i comunicació 

 

Client:
La Boqueria, SaóReformes i
Símbiosy

 

Brief:
Naming i marca de Redó, un projecte innovador d’economia circular aplicada a la construcció. 

 

Solució:
La nostra proposta de naming ha estat Redó, una paraula breu, fàcil de recordar, amb bona sonoritat i que ens posiciona com a projecte d’economia circular. G
ràcies a la seva primera síl·laba, ens permet relacionar el projecte amb altres de la mateixa temàtica: Repensem, Reutilitzem, Reformem, Reconstruïm i Reduïm l’impacte mediambiental. Aquesta idea la reforcem amb el baseline de marca “construcció circular”.

 

A través de formes geomètriques simples, es dissenya el logotip de Redó. El treball de les mateixes formes del logotip permet desenvolupar un univers gràfic que ens ajuda a enriquir la comunicació de la marca. Els colors utilitzats transmeten sostenibilitat, terra i naturalesa.

 

Impacte:
· Ambientals en fomentar la recuperació i reutilització de materials que fins al moment es tracten com a residus.
· Econòmics, amb activitat més sostenible, amb processos més eficients, fomentant el mercat social, la generació d’aliances i la intercooperació.
· Sociolaboral, amb itineraris formatius i ocupacionals que faciliten una millora de les habilitats i competències de les persones que es troben en situació de risc o exclusió social.